Оновлення 328

15.06.2018

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.328

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1. У довідник Періоди подання звітності, що підключений у формах пакету FRZVIT01, додано значення:
 1 квартал 2017;
 2 квартал 2017;
 3 квартал 2017;
 4 квартал 2017.
2. Оновлений Довідник податкових пільг. ДФСУ затверджені нові довідники пільг станом на 19.04.2018 року, а саме:
 Довідник 88/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 Довідник № 88/2 інших податкових пільг.

ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Зміни:
Додано попередження, щодо обов’язкового заповнення колонки Позначка у формі:
J1311801 Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації
F1311801 Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

Державна казначейська служба
Новий звіт початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал:
F2KD38 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KDV38 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KD38 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD38 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD38 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD38 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F43KD138 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7KD1S38 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z38 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDB38 Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDS38 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ38 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD09019 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
FKD10019 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FKD11019 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
FKD16019 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FKD17019 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
FKD18019 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
FKD20019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKD21019 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FKD22S19 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
FKD22Z19 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
FKD23019 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
FKD24S31 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD24Z31 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD24S32 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD24Z32 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD25S19 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD25Z19 Додаток 25 (заг .ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD26019 Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями
FKD27019 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
FKD28019 Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації
FTER2208 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER2308 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER2408 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER2508 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER2608 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FTER2708 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER2808 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER2908 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими
FTES2808 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES2908 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FV4_3D19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FV71DS19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FV71DZ19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR2D019 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVR41D19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVR42D19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVR43D19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVR7DS19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR7DZ19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZV2D019 Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZV4_329 Зведена Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZV71S19 Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZV71Z19 Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVR4119 Зведена Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVR4219 Зведена Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZVR4319 Зведена Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVR7S19 Зведена Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVR7Z19 Зведена Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F2KM38 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KM38 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KM38 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM38 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43KM138 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7KM1S38 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z38 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KMB38 Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS38 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ38 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKM20019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKM24S31 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM24Z31 Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM24S32 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM24Z32 Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FTER22M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER23M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER24M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER25M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER27M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER28M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER29M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES28M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES29M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FV4_3M19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FV71MS19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FV71MZ19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR2M019 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVR41M19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVR42M19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVR43M19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVR7MS19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR7MZ19 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZM4_319 Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZM71S19 Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZM71Z19 Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZMR4319 Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZMR7S19 Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZMR7Z19 Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZV2M019 Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVM4119 Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVM4219 Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FINB0004 Форма №1-дс Баланс
FINR0004 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
Зміни:
FK0SHT12 Кошторис
FK0SHM12 (Місцевий бюджет) Кошторис
FRES3241 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3242 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3243 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3244 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FZKZAG21 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSPZ21 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2

ДСЗУ
Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - щомісячно.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2018 р. «Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» додано нову форму:
C0301511 Довідка про виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
1. Реалізовано автоматичне заповнення рядків 6000 - 6080 графи 4 форми:
S3000308 Показники виконання фінансового плану
даними форми
S0100113 Ф1. Баланс
2. Відкориговано інформаційний контроль заповнення графи 4 та графи 7 у формі:
SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
за умови відсутності форми:
S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
3. Повідомлення про помилку замінено інформаційним повідомленням при контролі значення рядка Усього щодо суб’єкта управління (1+2), у тому числі за групами підприємств у консолідованому звіті:
SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать
4. Для вказаних форм реалізовано перенесення даних із відповідних форм Міністерства оборони (MOU10111, MOU20211, MOU30308, MOU40406, MOU50005, MOU00107, MOU31011, MOU31114, MOU02003, MOU05103, MOU05203, MOU08002, MOU09102, MOU09202, MOU09302, MOU09402, MOU09603, MOU09703, MOU10002, MOU11002, MOU12002):
SS100113 Ф1. Баланс
SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал
SS105007 Ф5. Примітки до річної звітності
S3000108 Фінансовий план підприємства
SS301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
SS301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
SM100512 Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління
SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість
SM100803 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна
SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління
SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління
SM101002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
SM101103 Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки
SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів
Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики
Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - щоквартально:
P2KD38 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P4_1KD38 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P4_2KD38 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P4_3KD38 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P43KD138 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
P4_4KD38 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
PKD09019 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
PKD10019 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
PKD16019 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PKD17019 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
PKD18019 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
PKD20019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду
PKD21019 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PKD22S19 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
PKD22Z19 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
PKD23019 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
PKD27019 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
P7KDS38 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KDZ38 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KD1Z38 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
P7KD1S38 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
PKD24S30 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD24Z30 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD25S19 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PKD25Z19 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PINR0004 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
PINB0004 Форма №1-дс Баланс

НААН
Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії наук України
Нові звіти початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал:
U2UKD38 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41UKD38 (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U41VAL38 (УААН) Ф №4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U42UKD38 (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U42VAL38 (УААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U43UKD38 (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
U44UKD38 (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
U7UKDS38 (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U7UKDZ38 (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZNDR021 Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
Зміни:
N2000213 Додаток Б форма 4 - наука
U3_105 (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

ДФС (бюджет)
Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)
Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - щоквартально:
FS2KD38 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FS41KD38 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FS42KD38 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FS43KD38 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FS44KD38 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FS7D1Z38 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FS7KDS38 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FS7KDZ38 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FSD24S30 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FSD24Z30 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FSDKRK02 Довідка про курсову різницю
FSFINB04 Форма №1-дс Баланс
FSFINR04 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FSFVK002 Фактичні видатки
FSKD1019 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FSKD1619 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FSKD1719 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
FSKD1819 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
FSKD2019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FSKD2119 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FSKD2319 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
FSKD2719 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
FSUFK005 Управлінська форма 3

КМДА
Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації
Нові звіти початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - 2-й квартал:
KMFINB02 Форма №1-дс Баланс
KM2KD037 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
KMFINR02 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
KM41KD37 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
KM2KM037 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
KM41KM37 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
KM42KD37 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
KM43D137 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
KM43M137 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
KM43KD37 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
KM43KM37 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
KM44KD37 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
KM7D1S37 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KM7D1Z37 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KMZ71S37 Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KMZ71Z37 Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KM105237 Ф5-ІІ
KM7M1Z37 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
Зміни:
Реалізовано автоматичне заповнення даних за попередній період:
 перенесення з річної форми KMFB0002 (за умови наявності форми) з колонки 4 в колонку 3 для форми
KMFINB02 Форма №1-дс Баланс
 перенесення з форми KMFINR01 (за умови наявності форми) за аналогічний період з колонки 3 в колонку 4 для форми
KMFINR02 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність
Шаблони первинних документів
Реалізовано можливість редагування власних шаблонів, що опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів.
Щоб змінити шаблон у Глобальному реєстрі, натисніть два рази лівою кнопкою миші на рядку шаблона у розділі Власні - Публічні.
У вікні, що відкриється, натисніть кнопку Редагувати.
Шаблон буде відкрито у вікні Конструктора шаблона. Виконайте необхідні зміни та збережіть шаблон.
Щоб зберегти виконані зміни у Глобальному реєстрі шаблонів, необхідно підписати відредагований шаблон електронним цифровим підписом.

Змінений шаблон буде збережено у Глобальному реєстрі шаблонів.
Зверніть увагу: по натисканню кнопки Скопіювати копія обраного шаблону буде збережена локально у базі програми. Після чого ви можете відредагувати створену (локальну) копію шаблона.

Реєстр звітів
Реалізовано функцію автоматичного перенесення періоду створення звіту із ярлика пакету FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів у Додатки пакету:
MFD00001 Додаток 1 до Методики
MFD00002 Додаток 2 до Методики
MFD00003 Додаток 3 до Методики
MFD00004 Додаток 4 до Методики
MFD00005 Додаток 5 до Методики
MFD00006 Додаток 6 до Методики
MFD00007 Додаток 7 до Методики
Для виконання цієї функції у створеному Ярлику оберіть звітний період із довідника. Вказаний період автоматично буде перенесений у Додатки під час їх створення у пакеті.

Довідники
Адресна книга - Для подачі звітності
У адресній книзі змінено електронну адресу центру обробки електронної звітності Звітність державних органів - mertu@zvitcorp.com.

Контрагенти
Доопрацьовано механізм оновлення даних контрагента із Єдиного довідника контрагентів.