Оновлення 326

17.05.2018

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.326


ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
Внесено зміни у довідник КПКВ.

ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Зміни:
1. Змінено електронний формат pdf для форм:
J1412303 РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків
J1413301 Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків
F1412303 РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків
F1413301 Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків
2. Змінено електронний формат xsd, в текстових полях Інформація про причини... та Інше обмежена кількість символів до 2000:
J1313201 Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних
F1313201 Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних
3. Змінено електронний формат xsd у формах:
J1312002 Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів
F1312002 Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
1. S3000108 Фінансовий план підприємства
2. Додано перевірку для графи 6 рядків 7001, 7002, 7003, 7011, 7012, 7013:
S3000308 Показники виконання фінансового плану
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу
Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 1-е півріччя, 9 місяців, рік:
EV000001 Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу
EV000101 Додаток №2. Iнформацiя про дебіторську та кредиторську заборгованість
EV000201 Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду
EV000301 Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду
EV000401 Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом
EV000501 Додаток №6. Розшифровка р.1660 ф.1 Поточні забезпечення
EV000601 Додаток №7. Розшифровка рядків 1405 ф.1 Капітал у дооцінках, 1410 ф.1 Додатковий капітал
EV000801 Додаток №8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов'язання і забезпечення
EV001001 Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування
EV001201 Додаток №10. Розшифpовка pяд. 1665 ф. 1 Доходи майбутніх пеpiодiв
EV001501 Додаток №11. Довідка пpо погашення заборгованості з pегpесних позовiв та одноpазової допомоги
EV001701 Додаток №12. Розшифpовка p. 1610 ф. 1 Поточна заборгованiсть за довгостpоковими зобов'язаннями
EV001801 Додаток №13. Розшифpовка p. 1515 ф. 1 Iншi довгостpоковi зобов'язання
EV002001 Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi
EV002301 Додаток №15. Розшифpовка Про прострочену заборгованість із заробiтної плати
EV002401 Додаток №16. Розшифpовка p. 1155 ф.1 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
EV002501 Додаток №17. Розшифpовка р. 1690 ф.1 Iншi поточнi зобов'язання
EV002601 Додаток №18. Розшифpовка p.1190 ф.1 Iншi оборотнi активи
EV003301 Додаток №19. Довідка пpо фактичне отримання та використання грошових коштiв
EV003601 Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)
EV004001 Додаток №21. Розшифpовка p. 2130 ф.2 Адмiнiстpативнi витpати
EV004101 Додаток №22. Розшифpовка p. 2150 ф.2 Витpати та збут
EV005601 Додаток №23. Розшифpовка p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2 Доходи i витpати
EV005401 Додаток №24. Інформація пpо пiдприємство
EV005701 Додаток №25. Довiдка щодо обслуговуючих банкiв та отримання кредитних ресурсiв
EV0058E1 Додаток №26. Розшифpовка Цiльове фiнансування
EV0058B1 Додаток №27. Розшифpовка Цiльове фiнансування
EV005901 Додаток №28. Довiдка щодо споживання електроенергiї та розрахункiв за неї
EV0060E1 Додаток №29. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв
EV0060B1 Додаток №30. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв
EV606001 Додаток №31. Розшифpовка p. 2520 ф.2 Iншi опеpацiйнi витpати
EV006101 Додаток №32. Довiдка щодо переробки рядового вугiлля на збагачувальних фабриках
EV006201 Додаток №33. Довiдка щодо реалiзацiї електроенергiї та розрахункiв за неї
EV006301 Додаток №34. Довiдка щодо банкiв, якi обслуговують зарплатнi проекти
EV500001 Додаток №35. Баланс pядового вугiлля
EV501001 Додаток №36. Баланс готової вугiльної пpодукцiї
EV502101 Додаток №37. Розшифpовка р. 32 ф 5010 Баланс готової вугiльної пpодукцiї
EV502201 Додаток №38. Довiдка щодо закупки покупного вугiлля
EV502301 Додаток №39. Довiдка щодо реалiзацiї покупного вугiлля
EV602001 Додаток №41. Розшифpовка «Кpедитоpська забоpгованiсть за паливо»
EV602301 Додаток №42. Товарний баланс (без ПДВ)

НААН
Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України
Нові звіти початок дії - з 31.03.2018 р.; період подання - щомісячно:
NOIBN001 Банкрути
NOIKR001 За кредиторами
NOIKRV01 Кредиторська всього
NOIRCO01 Реалізація та ціни окремо
NOIRVP01 Реалізація та ціни

ДФС (бюджет)
Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)
Нові звіти початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - рік:
N2210Z02 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (заг. фонд)
N2240Z02 Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (заг. фонд)
N2210S02 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (спец. фонд)
N2240S02 Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (спец. фонд)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність
Реєстр звітів
Доопрацьована робота зі звітністю до державних органів (МЕРТУ, КМДА).

Термінальний режим роботи
Реалізовано можливість запуску програми у термінальному режимі без копіювання системних бібліотек з кореневого каталогу серверної частини.
За замовчуванням функцію вимкнуто. Налаштування запуску здійснюються у програмі ConnectionSetup.exe на вкладці Основні встановленням опції Виконувати запуск термінального клієнта без копіювання файлів програми.

Первинні документи
Реєстр первинних документів
Оптимізовано процедуру відкриття модулю Реєстр первинних документів. Розрахунок підсумкових сум виконується у фоновому режимі паралельно з роботою користувача у модулі.

Довідники
Картка підприємства - Додатково
Відповідно до Закону № 1105 закінчилась процедура припинення ФСС НВВ, ФСС з ТВП. З 1 серпня 2017 р. усі функції та завдання, визначені Законом №1105, забезпечуються Фондом соціального страхування України та його робочими органами.
Згідно з вищезазначеними змінами у Картці підприємства, на вкладці Додатково, додано новий розділ ФСС України. Розділ містить поля: Реєстр. № в Фонді, Районне відділення, Рахунок, МФО, Назва банку.

Адміністрування
Сертифікати
1. У формах:
Z0200106 Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП
Z0200107 Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП
Z0200108 Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП
змінено назву поля 1.1 на П.І.Б. підписувача (або назва для печатки).
2. В заявках на формування посиленого сертифіката директора змінено текст в полі 2.1:
- Підпис директора на Підпис керівника;
- Ключ шифрування директора на Ключ шифрування керівника;
- Ключ директора на Ключ керівника.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.326


ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
Внесено зміни у довідник КПКВ.

ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Зміни:
1. Змінено електронний формат pdf для форм:
J1412303 РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків
J1413301 Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків
F1412303 РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків
F1413301 Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків
2. Змінено електронний формат xsd, в текстових полях Інформація про причини... та Інше обмежена кількість символів до 2000:
J1313201 Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних
F1313201 Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних
3. Змінено електронний формат xsd у формах:
J1312002 Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів
F1312002 Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
1. S3000108 Фінансовий план підприємства
2. Додано перевірку для графи 6 рядків 7001, 7002, 7003, 7011, 7012, 7013:
S3000308 Показники виконання фінансового плану
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу
Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 1-е півріччя, 9 місяців, рік:
EV000001 Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу
EV000101 Додаток №2. Iнформацiя про дебіторську та кредиторську заборгованість
EV000201 Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду
EV000301 Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду
EV000401 Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом
EV000501 Додаток №6. Розшифровка р.1660 ф.1 Поточні забезпечення
EV000601 Додаток №7. Розшифровка рядків 1405 ф.1 Капітал у дооцінках, 1410 ф.1 Додатковий капітал
EV000801 Додаток №8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов'язання і забезпечення
EV001001 Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування
EV001201 Додаток №10. Розшифpовка pяд. 1665 ф. 1 Доходи майбутніх пеpiодiв
EV001501 Додаток №11. Довідка пpо погашення заборгованості з pегpесних позовiв та одноpазової допомоги
EV001701 Додаток №12. Розшифpовка p. 1610 ф. 1 Поточна заборгованiсть за довгостpоковими зобов'язаннями
EV001801 Додаток №13. Розшифpовка p. 1515 ф. 1 Iншi довгостpоковi зобов'язання
EV002001 Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi
EV002301 Додаток №15. Розшифpовка Про прострочену заборгованість із заробiтної плати
EV002401 Додаток №16. Розшифpовка p. 1155 ф.1 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
EV002501 Додаток №17. Розшифpовка р. 1690 ф.1 Iншi поточнi зобов'язання
EV002601 Додаток №18. Розшифpовка p.1190 ф.1 Iншi оборотнi активи
EV003301 Додаток №19. Довідка пpо фактичне отримання та використання грошових коштiв
EV003601 Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)
EV004001 Додаток №21. Розшифpовка p. 2130 ф.2 Адмiнiстpативнi витpати
EV004101 Додаток №22. Розшифpовка p. 2150 ф.2 Витpати та збут
EV005601 Додаток №23. Розшифpовка p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2 Доходи i витpати
EV005401 Додаток №24. Інформація пpо пiдприємство
EV005701 Додаток №25. Довiдка щодо обслуговуючих банкiв та отримання кредитних ресурсiв
EV0058E1 Додаток №26. Розшифpовка Цiльове фiнансування
EV0058B1 Додаток №27. Розшифpовка Цiльове фiнансування
EV005901 Додаток №28. Довiдка щодо споживання електроенергiї та розрахункiв за неї
EV0060E1 Додаток №29. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв
EV0060B1 Додаток №30. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв
EV606001 Додаток №31. Розшифpовка p. 2520 ф.2 Iншi опеpацiйнi витpати
EV006101 Додаток №32. Довiдка щодо переробки рядового вугiлля на збагачувальних фабриках
EV006201 Додаток №33. Довiдка щодо реалiзацiї електроенергiї та розрахункiв за неї
EV006301 Додаток №34. Довiдка щодо банкiв, якi обслуговують зарплатнi проекти
EV500001 Додаток №35. Баланс pядового вугiлля
EV501001 Додаток №36. Баланс готової вугiльної пpодукцiї
EV502101 Додаток №37. Розшифpовка р. 32 ф 5010 Баланс готової вугiльної пpодукцiї
EV502201 Додаток №38. Довiдка щодо закупки покупного вугiлля
EV502301 Додаток №39. Довiдка щодо реалiзацiї покупного вугiлля
EV602001 Додаток №41. Розшифpовка «Кpедитоpська забоpгованiсть за паливо»
EV602301 Додаток №42. Товарний баланс (без ПДВ)

НААН
Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України
Нові звіти початок дії - з 31.03.2018 р.; період подання - щомісячно:
NOIBN001 Банкрути
NOIKR001 За кредиторами
NOIKRV01 Кредиторська всього
NOIRCO01 Реалізація та ціни окремо
NOIRVP01 Реалізація та ціни

ДФС (бюджет)
Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)
Нові звіти початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - рік:
N2210Z02 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (заг. фонд)
N2240Z02 Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (заг. фонд)
N2210S02 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (спец. фонд)
N2240S02 Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (спец. фонд)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність
Реєстр звітів
Доопрацьована робота зі звітністю до державних органів (МЕРТУ, КМДА).

Термінальний режим роботи
Реалізовано можливість запуску програми у термінальному режимі без копіювання системних бібліотек з кореневого каталогу серверної частини.
За замовчуванням функцію вимкнуто. Налаштування запуску здійснюються у програмі ConnectionSetup.exe на вкладці Основні встановленням опції Виконувати запуск термінального клієнта без копіювання файлів програми.

Первинні документи
Реєстр первинних документів
Оптимізовано процедуру відкриття модулю Реєстр первинних документів. Розрахунок підсумкових сум виконується у фоновому режимі паралельно з роботою користувача у модулі.

Довідники
Картка підприємства - Додатково
Відповідно до Закону № 1105 закінчилась процедура припинення ФСС НВВ, ФСС з ТВП. З 1 серпня 2017 р. усі функції та завдання, визначені Законом №1105, забезпечуються Фондом соціального страхування України та його робочими органами.
Згідно з вищезазначеними змінами у Картці підприємства, на вкладці Додатково, додано новий розділ ФСС України. Розділ містить поля: Реєстр. № в Фонді, Районне відділення, Рахунок, МФО, Назва банку.

Адміністрування
Сертифікати
1. У формах:
Z0200106 Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП
Z0200107 Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП
Z0200108 Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП
змінено назву поля 1.1 на П.І.Б. підписувача (або назва для печатки).
2. В заявках на формування посиленого сертифіката директора змінено текст в полі 2.1:
- Підпис директора на Підпис керівника;
- Ключ шифрування директора на Ключ шифрування керівника;
- Ключ директора на Ключ керівника.