Оновлення 322

05.04.2018

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.322


ДОВІДНИКИ
Створено новий довідник Причина коригування. Довідник підключено до графи 2 Причина коригування форми Додаток №2 (J1201209, F1201209).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба
Зміни:
1. Оновлено електронні формати pdf та xsd для форм:
J1391401 Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів
F1391401 Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів
2. У полі Відпуск за довіреністю одержувача серія збільшено максимальну кількість символів до 5:
J1204101 ТТН на переміщення спирту етилового
J1204201 ТТН на переміщення алкогольних напоїв
F1204101 ТТН на переміщення спирту етилового
F1204201 ТТН на переміщення алкогольних напоїв
3. Для пакету Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (J1313201, F1313201) введено обмеження для вкладень у формі:
J1360102 Документ довільного формату(для подання сканкопій документів)
F1360102 Документ довільного формату(для подання сканкопій документів)
Кожен документ (вкладення) надсилається окремим додатком (J1360102, F1360102) у форматі pdf та повинен мати розмір не більше 2 Мбайт.
4. Введено обмеження максимальної кількості символів до 500 у полі Пояснення:
J1312602 Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК
F1312602 Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

Державна казначейська служба
Нові звіти початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:
F2KD37 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KDV37 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KM37 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F43KD137 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F43KM137 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD37 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1KM37 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD37 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2KM37 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD37 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3KM37 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD37 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F7KD1S37 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z37 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S37 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z37 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDB37 Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMB37 Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDS37 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ37 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS37 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ37 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD09018 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
FKD10018 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FKD11018 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
FKD16018 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FKD17018 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
FKD18018 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
FKD28012 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
FKD20018 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKM20018 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKD21018 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FKD22S18 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
FKD22Z18 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
FKD23018 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
FKD24S29 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD24Z29 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD24S30 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD24Z30 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM24S29 Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM24Z29 Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM24S30 Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM24Z30 Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD25S18 Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD25Z18 Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD26018 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
FKD27018 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
FKD28018 Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації
FVR2D018 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVR41D18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVR42D18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVR43D18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FV4_3D18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FV71DS18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FV71DZ18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR7DS18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR7DZ18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZKZAG21 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSPZ21 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZV2D018 Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVR4118 Зведена Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVR4218 Зведена Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_318 Зведена Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVR4318 Зведена Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZV71Z18 Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZV71S18 Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVR7S18 Зведена Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVR7Z18 Зведена Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR2M018 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVR41M18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVR42M18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVR43M18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FV4_3M18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FV71MS18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FV71MZ18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR7MS18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR7MZ18 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZV2M018 Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVM4118 Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVM4218 Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZM4_318 Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZMR4318 Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZM71S18 Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZM71Z18 Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZMR7S18 Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZMR7Z18 Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKM28012 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FINB0003 Форма №1-дс Баланс
FINR0003 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
Зміни:
FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2
FRES3241 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3242 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3243 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3244 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FTER2207 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER2307 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER2407 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER2507 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER2607 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FTER2707 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER2807 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER2907 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES2807 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES2907 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER22M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER23M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER24M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER25M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER27M6 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER28M6 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER29M6 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES28M6 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES29M6 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1. Оптимізовано швидкість роботи програми з документами та сертифікатами у таблицях реєстрів.
2. Відновлена коректна синхронізація з обліковими системами (BAS ERP, UA-Бюджет, 1С:Підприємство).

Адміністрування
Адміністрування - Резервне копіювання
Додано відображення ходу відновлення даних з резервної копії у відсотках.