Оновлення 317

02.02.2018

Встановити оновлення ви можете за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.317


ДОВІДНИКИ
1. Оновлено довідник Ставки екологічного податку станом на 01.01.2018 р. Довідник підключений у формах додатків до Податкової декларації екологічного податку (J0302004, F0302004).
2. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 25.01.2018 р. Довідник підключено у формах Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів (J1312002, F1312002).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба
Нові звіти Фінансова звітність держпідприємств, початок дії з 01.01.2018 р.:
1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 1541 від 28.12.2009 р. у редакції наказу Міністерства фінансів України № 976 від 29.11.2017 р. реалізовано бланки, період подання квартал, півріччя, 9-місяців, рік, у терміни подання Декларації з податку на прибуток:
J0903202 Форма №1-дс Баланс
J0903302 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
J0903402 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів
J0903502 Форма №4-дс Звіт про власний капітал
2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 977 від 29.11.2017 р. реалізовано бланк, період подання рік, у терміни подання Декларації з податку на прибуток:
J0903601 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності
Бланки розташовано у папці Фінансова звітність держпідприємств розділу Державна фіскальна служба.
Зміни:
1. При наявності у пачці кількох додатків
J0138101 Відомості про наявність земельних ділянок - Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи
реалізовано можливість автоматичного створення нової пачки звітності (J0103803 з додатками у періоді рік 2018) з попередньої версії пачки звітності J0103802.
2. Оновлено програму перенесення даних статистичних звітів для форм:
J0900108 Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)
J0900207 Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
J0900904 Форма №3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
J0901005 Форма №4 Звіт про власний капітал
J0901602 Форма №3-н Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
J0901106 Форма №1-м, 2-м Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
J0901203 Форма №1-мс, 2-мс Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
J0901301 Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності

Державна служба статистики
Новий квартальний звіт, початок дії з 01.01.2018 р., термін подання 15 днів після звітного кварталу, без можливості подання у електронному вигляді:
S0700712 2-буд. Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт
Зміни:
S2702114 50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств.

Державна казначейська служба
Нові місячні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання не пізніше 5-го числа місяця, який слідує за звітним:
F2MD18 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2MVAL18 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2MM18 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1MD18 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1MM18 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2MD18 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2MM18 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3MD18 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3MM18 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43MD118 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F43MM118 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_4MD18 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F7MD1S18 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MD1Z18 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1S18 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1Z18 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMS18 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMZ18 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
Зміни:
FINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності
FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2
FENERG03 Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет)
Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)
Нові місячні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання не пізніше 5-го числа місяця, який слідує за звітним:
FS41MD18 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FS42MD18 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FS43MD18 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FS44MD18 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FS7D1Z18 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FS7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FS7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
Зміни:
FSFINP02 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство культури
Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)
Зміни:
KINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство соціальної політики
Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики
Зміни:
PINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності