Оновлення 315

19.01.2018

Встановити оновлення ви можете за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.315


НОВІ ФОРМИ

Державна служба статистики
S1001402 2К-П інв Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)
S1605110 51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
S2105109 51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства
S0800108 1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
S0800207 1-субсидії. Звіт про надання населенню субсидій
S2701412 21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства
S0500510 5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

КМДА
KMDABR01 Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - бюджет
KMR2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
KM301111 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
KM43D136 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
KMR41D36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
KMR42D36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
KMR43D36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
KMR44D36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
KM7D1S36 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KM7D1Z36 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KMR7DB36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KMR7DS36 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KMR7DZ36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KMD09017 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
KMD10017 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
KMD11017 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
KMD12017 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на
KMD12027 (варіант №2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках
KMD13017 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на
KMD14017 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби
KMD15017 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
KMD16017 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KMD17017 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
KMD18017 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
KMD19017 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
KMD20017 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
KMD21017 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KMD22017 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KMD23S17 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
KMD23Z17 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
KMD24017 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
KMD25S27 Додаток 25 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KMD25Z27 Додаток 25 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KMD26S17 Додаток 26 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KMD26Z17 Додаток 26 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KMD28017 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
KMD29017 Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації
KMFB0002 Форма №1-дс Баланс
KMFR0002 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
KMFG0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
KMFV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал
KMFP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності
KMR2KM36 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
KMR41M36 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
KMR42M36 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
KMR43M36 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
KM43M136 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
KMR7MB36 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KMR7MS36 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KM7M1Z36 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KM7M1S36 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

МОЗ України
F2KDMN36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)
F41DEP36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозитні суми)
F41VAL36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)
F42VAL36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)
F43_IM36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)
F7KDZM36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)
FRD25MZ8 Додаток 25 (заг.ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2) (інші міністерства)

ДФС (бюджет)
FSUFR003 Управлінська форма 3

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба
1. Доопрацьоване автоматичне перенесення даних по коду КОАТУУ з попередньої версії форми J0138101 у нову версію J0138103 Відомості про наявність земельних ділянок - Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи за допомогою програми користувача «Перенес. даних з J0138101».
2. Реалізовано можливість автоматичного перенесення даних для періоду «Рік» з попередньої версії форми J0602005 у нову версію J0602006 Податкова декларація з плати за землю .
Для перенесення даних у панелі інструментів відкритого документа J0602006 у вкладці Програми виконайте команду Дані з J0602006 (рік 2017).
Зверніть увагу! Спочатку виконайте автоматичне перенесення даних із старої форми у нову, а вже потім, за потреби, додайте вручну необхідні дані.
Інакше, під час перенесення даних інформація, що була внесена вручну у таблиці нової форми, видаляється.

Державна казначейська служба
FK0SHM12 (Місцевий бюджет) Кошторис
FINV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

ДФС (бюджет)
FSFINR02 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FSFING02 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
FSRD1317 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на
FSRD1217 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

Звітність державних підприємств
S3000308 Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури
MK881001 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK882001 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK884001 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK885001 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

КМДА
KM105007 Ф5. Примітки до річної звітності