Оновлення 314

17.01.2018

Встановити оновлення ви можете за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.314


ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1. Оновлений Довідник НПП 2014 згідно Наказу Державної служби статистики від 26.12.2017 № 334.
2. Оновлений довідник КОАТУУ.

НОВІ ФОРМИ

Інша звітність
Згідно з постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 № 148 «Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» реалізовано нові форми:
PD030104 Видатковий касовий ордер
PD030205 Прибутковий касовий ордер (з контрагентами)
PD030206 Прибутковий касовий ордер (із співробітниками)
PD030303 Відомість про виплату грошей
Форми знаходяться у розділі Інша звітність - Документи.

НААН
U3_105 (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

Міністерство культури
KDODVL06 Довідка про операції в іноземній валюті

Державна служба статистики
S0600716 7-торг. Звіт про наявність торгової мережі
S0401208 1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба
1. Реалізовано можливість автоматичного перенесення даних з попередньої версії форми J0138101 у нову версію J0138103 Відомості про наявність земельних ділянок - Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.
Для перенесення даних у панелі інструментів відкритого документа J0138103 у вкладці Програми виконайте команду Перенес. даних з J0138101.
Зверніть увагу! У разі потреби, додавати інформацію вручну необхідно після автоматичного перенесення даних табличної частини із старої форми у нову. Під час перенесення даних інформація, що була наявна у таблиці нової форми, видаляється.
2. Збільшено кількість символів у полі Платник:
J0700600 Звіт про рух валютних цінностей за рахунком
F0700600 Звіт про рух валютних цінностей за рахунком
3. У формах J1391103 та F1391103 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису змінено додавання ЕЦП з типом Печатка у відповідності до порядку реєстрації ЕЦП такого типу.
4. Реалізовано контроль на обов’язкове заповнення поля e-mail Автора у формах:
J1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів
F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів
Також додано перевірку коректності введеної електронної адреси та заборону введення e-mail адрес, належних до сервісів компаній "Яндекс" та "Mail.ru", щодо яких введено спеціальні обмеження згідно з Указом Президента від 15.05.2017 №133.
5. Реалізовано можливість подання документа у періоді «квартал»:
J0299719 Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

ЄСВ
Додано нові контролі до звітності ЄСВ:
Додаток 4:
• Таблиця 6 (J3040617, F3040617);
Додаток 5:
• Таблиця 1 (F3050111);
• Таблиця 2 (F3050211);
• Таблиця 3 (F3051311).
Додаток 6:
• для ярлика F3000611;
Додаток 7:
• Таблиця (J3070111, F3070111).

Державна служба статистики
S0300308 1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці
S0301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

ДФС (бюджет)
FSRD2217 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FSFINR02 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FSFING02 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
FSFINV02 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал
FSFINP02 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності
FSFINB02 Форма №1-дс Баланс

Міністерство культури
KING0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
KINV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал
KINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності
MK881001 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
KINB0002 Форма №1-дс Баланс

Державна казначейська служба
FING0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
FINV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал
FINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності
FRD25S27 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRD25Z27 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRD25S28 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FRD25Z28 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FINR0002 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FINB0002 Форма №1-дс Баланс

Міністерство соціальної політики
PING0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
PINV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал
PINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності
PINB0002 Форма №1-дс Баланс

НААН
US702113 Ф.№50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Шаблони первинних документів
1. Впроваджено новий сервіс - Глобальний реєстр шаблонів.
Глобальний реєстр шаблонів - загальний довідник шаблонів первинних документів, що зберігається на хмарному сервері, та об’єднує всіх учасників документообігу.
У Глобальному реєстрі зберігатимуться бланки, за допомогою яких можливо швидко створити первинні документи. Завдяки реєстру бланки ваших партнерів завжди будуть у вас під рукою.
За замовчуванням у Глобальному реєстрі збережено типовий комплект шаблонів користувача.
Алгоритм створення первинних документів не змінився. Шаблони з глобального реєстру доступні у розділі Звітність - Реєстр первинних документів та у розділі Шаблони первинних документів.
Наразі, сервіс запускається у тестовому режимі. На час впровадження Глобального реєстру шаблонів для створення документів можливо використовувати як шаблони з глобального реєстру (глобальні шаблони), так і ті, що зберігаються локально на комп’ютерах користувачів (локальні шаблони).
Для публікації ваших шаблонів у Глобальному реєстрі звертайтесь, будь ласка, до представника розробника.
2. Змінено відображення списку шаблонів, які доступні у програмі.
Всі шаблони розміщені в 3-х групах, що присутні у програмі за замовчуванням:
Власні - основний робочий каталог користувача, у якому доступне створення власних шаблонів. Містить шаблони організації як локальні, так і опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів. Має структуру:
• підкаталог Публічні - містить шаблони організації, опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів на сервері. При відправці контрагенту первинного документу, створеного на основі власного шаблону, буде виконано автоматичне завантаження такого шаблону до Глобального реєстру шаблонів та переміщено до групи Власні - Публічні без розміщення у загальній групі Шаблони клієнтів.
• шаблони користувача, які зберігаються локально на комп’ютері та не опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів. Для зберігання локальних шаблонів можливо створювати підкаталоги.
Зверніть увагу! Всі існуючі шаблони користувачів будуть розміщені в каталозі Власні.
Шаблони клієнтів - опубліковані шаблони, що були створені іншими організаціями (контрагентами, клієнтами, партнерами тощо).
Типові шаблони - системна група, містить шаблони, що створені та оновлюються розробником.
Всі шаблони доступні для перегляду, копіювання та створення документів. Локальні шаблони у групі Власні (не опубліковані у реєстрі) доступні для редагування.
3. У Конструкторі шаблонів додано нову властивість поля - ПІБ підписанта. Встановлена властивість визначає, що під час підписання документа значення поля буде перевірятися на відповідність імені у сертифікаті (у разі встановлення опції Параметри системи - Документообіг - Перевіряти відповідність імені відповідальної особи до імені сертифіката в первинних документах).

Адміністрування
Параметри системи
У розділі Документообіг додано опцію Перевіряти відповідність імені відповідальної особи до імені сертифіката в первинних документах. Якщо опція встановлена, для первинних документів перевіряється відповідність імені особи, що зазначена у документі, сертифікату, яким підписується цей документ (за умови, що у шаблоні первинного документа у властивостях поля, що містить ПІБ відповідальної особи, встановлено опцію ПІБ підписанта).