Оновлення 312

02.01.2018

Встановити оновлення ви можете за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.312


ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Додано новий довідник Договори з ДФС. Довідник підключено до форм Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів (J1392001, F1392001).
2. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 22.12.2017 р. згідно інформації ДФСУ. Довідник використовується у формі Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів (J1312001, F1312001).

НОВІ ФОРМИ

Державна фіскальна служба
На виконання наказу Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 № 557 «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами» додано нові форми:
J1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів
J1391103 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
J1391401 Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів
J1491401 Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів
F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів
F1391103 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
F1391401 Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів
F1491401 Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів

Державна служба статистики
S1002008 2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)
S0703002 2К-Б Обстеження ділової активності будівельного підприємства
S0404510 2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства
S2703602 2К-С Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства
S0603302 2К-Т Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
S2601102 2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг
S3200554 1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності
S2702114 50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств
S2204105 1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури
S1401113 1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність
S1401114 1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність
S2600312 1-КЗР (юр .особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування
S2600313 1-КЗР (фіз. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування
S2702211 2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві
S0300308 1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці

ДФС (бюджет)
FSDKRR01 Довідка про курсову різницю
FSFVR001 Фактичні видатки
FS2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FS41KD36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FS42KD36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FS43D136 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FS43KD36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FS44KD36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FS7D1S36 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FS7D1Z36 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FS7KDZ36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FS7KDS36 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FSD23S17 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
FSD23Z17 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
FSD25S27 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FSD25Z27 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FSD26S17 Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FSD26Z17 Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FSFINB02 Форма №1-дс Баланс
FSFINR02 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FSRD1017 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FSRD1117 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав. банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
FSRD1217 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на
FSRD13
17 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на FSRD1417 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на
FSRD1517 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
FSRD1617 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FSRD1717 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
FSRD1817 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
FSRD1917 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
FSRD2017 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
FSRD2117 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FSRD2217 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FSRD2417 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
FSRD2717 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
FSRD2817 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
FSRD2917 Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

Міністерство соціальної політики
PINR0002 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
PINB0002 Форма №1-дс Баланс
PING0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
PINV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

Державна казначейська служба
FINB0002 Форма №1-дс Баланс
FING0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
FINR0002 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FINV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

Міністерство культури
KINR0002 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати KINB0002 Форма №1-дс Баланс
KING0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
KINV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба
Оновлено електронні формати форм:
J0303602 Податкова декларація з транспортного податку
F0111410 Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою
F0121410 Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

Державна служба статистики
S0400117 1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства
S0403418 1-підприємництво (річна, коротка). Структурне обстеження підприємства
S2202305 2-3 нк. Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року
S2700411 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур
S1101209 1-відходи. Утворення та поводження з відходами

ДФС (бюджет)
FSFINR01 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FSFINB01 Форма №1-дс Баланс
FSKD2612 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
FSKD1812 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Довідники
Контрагенти
Збільшено до 80 символів довжину поля Відповідальна особа у Картці контрагента.

Звітність
Реєстр звітів
1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 № 557, яким затверджено новий Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, реалізовано можливість:
• створювати та надсилати до органів ДФС Заяву про приєднання до договору про визнання електронних документів (J1392001, F1392001);
• створювати (без можливості відправки у електронному вигляді) Заяву про припинення дії договору про визнання електронних документів (J1391401, F1391401);
• отримувати від органів ДФС та зберігати Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів (J1491401, F1491401).
2. Реалізовано можливість створення та заповнення Заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів (J1392001, F1392001) при створенні нового підприємства у програмі.

Єдиний внесок
Згідно з проектом Закону №7000 від 15.09.2017 про «Про Державний бюджет України на 2018 р», оновлені дані розміру мінімальних (з 01.01.2018 - 3723 грн) та максимальних (з 01.01.2018 - 55845 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів за січень 2018 року:
Додаток 4:
• Таблиця 6 (J3040617, F3040617);
• Таблиця 8 (J3040811);
• Таблиця 9 (J3040911).
Додаток 5:
• Таблиця 1 (F3050111);
• Таблиця 2 (F3050211);
• Таблиця 3 (F3051311).