Оновлення 311

26.12.2017

Встановити оновлення ви можете за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.311


ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Додано новий код у довідник КПКВ:
0411180 Проведення ремонту, реконструкції, облаштування приміщень, створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем, придбання техніки, меблів, іншого обладнання, устаткування та інвентаря, їх зберігання в рамках здійснення комплексної реформи державного управління
2. Створено новий довідник Тип пального. Довідник підключений до колонки 6 таблиці 1 форми J0303602 Податкова декларація з транспортного податку.

НОВІ ФОРМИ

Державна фіскальна служба
1. Додано нові форми (початок подання з 01.01.2018):
Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19 Червня 2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку»:
J0103803 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи
J0138103 Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи
F0103404 (Для I та II гр.) Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 592 «Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України»:
J0109102 Спрощена податкова декларація
J0109202 Спрощена податкова декларація (с/г)
Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772 «Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва»:
J0303307 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва
2. На виконання наказу МФУ від 10.04.2015 №415 «Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку» у редакції наказу МФУ від 27.06.2017 р. №595 додано нову форму:
J0303602 Податкова декларація з транспортного податку
3. На виконання наказу МФУ №556 від 06.06.2017 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859» додано нові форми:
F0100110 ( ФОП ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
F0111210 Дод.Ф1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами
F0111410 Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою
F0100210 ( ФО ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
F0121210 Дод.Ф1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами
F0121410 Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою
4. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497 «Про затвердження форми Інформації суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (ріелтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)» додано нову форму:
J0500602 Інформація суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості...
F0500602 Інформація суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості...

Державна казначейська служба
FZKZAG20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSPZ20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

НААН
U2UKD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41UKD36 (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U41VAL36 (УААН) Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U42UKD36 (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U42VAL36 (УААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U43UKD36 (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
U44UKD36 (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
U7UKDS36 (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U7UKDZ36 (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Міністерство культури
K2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
K4_1KD36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K4_2KD36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_3KD36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K4_4KD36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
K43KD136 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K7KD1S36 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1Z36 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KDS36 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDZ36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KRD09017 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
KRD10017 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
KRD11017 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
KRD12017 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на
KRD13017 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на
KRD14017 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на
KRD15017 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
KRD16017 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KRD17017 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
KRD18017 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
KRD19017 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
KRD20017 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
KRD21017 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KRD22017 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KRD23S17 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
KRD23Z17 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
KRD24017 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
KRD25S27 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KRD25Z27 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KRD26S17 Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KRD26Z17 Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KRD27017 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
KRD28017 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Державна служба статистики
S0401112 11-ОЗ. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію
S0200309 2-Б. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів
S2000906 9-нк. Звіт про діяльність театру
S2703112 6-сільрада. Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

ДСЗУ
C0303101 Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Міністерство соціальної політики
P2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P4_1KD36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P4_2KD36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P4_3KD36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P43KD136 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
P4_4KD36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
P7KD1Z36 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
P7KDS36 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KDZ36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
PRD09017 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
PRD10017 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
PRD13017 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на
PRD14017 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на
PRD15017 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
PRD16017 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PRD17017 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
PRD18017 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
PRD19017 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
PRD20017 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
PRD21017 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
PRD22017 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PRD23S17 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
PRD23Z17 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
PRD24017 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
PRD25S27 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PRD25Z27 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PRD26S17 Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PRD27017 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
PRD28017 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
PRD12017 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на
PRD26Z17 Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба
Оновлено електронні формати форм:
J0602006 Податкова декларація з плати за землю
F0602006 Податкова декларація з плати за землю
F1401801 Відповідь на запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб

ДФС (бюджет)
FS2KD35 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FS41KD35 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FS42KD35 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FS43KD35 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FS44KD35 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FS7D1Z33 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FS7KDS33 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FS7KDZ33 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FSD33S26 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FSD33Z26 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FSDKRK01 Довідка про курсову різницю
FSFINB01 Форма №1-дс Баланс
FSFINR01 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FSFVK001 Фактичні видатки
FSKD1412 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FSKD1812 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
FSKD2412 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FSKD2512 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
FSKD2612 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
FSKD2812 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
FSKD2912 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FSKD3012 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FSKD3212 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

Державна казначейська служба
FDK0SH01 Довідка про зміни до кошторису
FDPPL001 Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів
FK0SHT12 Кошторис
FK0SHT14 Зведений кошторис
FK0SHT22 Тимчасовий кошторис
FK0SHT24 Тимчасовий зведений кошторис
FPLAN011 План використання бюджетних коштів
FPLAN012 Помісячний план використання бюджетних коштів
FPLANK11 План надання кредитів із загального фонду бюджету
FPLANZ12 Зведений помісячний план використання бюджетних коштів
FMER0003 Мережа (місцевий бюджет)
N0101013 Зведення показників спеціального фонду кошторису

Єдине вікно
S0100113 Ф1. Баланс
S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0111003 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0111003 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
S0103353 Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал
S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності
S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»
S0200202 Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форм Ф1-Ф6)
S0200702 Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1-м, 2-м)
S0200802 Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1-мс, 2-мс)

Державна служба статистики
1. Внесено зміни у форми:
S2204006 85-к. Звіт дошкільного навчального закладу
S1402004 1-ОТ. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо
S1100209 2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства
S2702511 21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства
2. Переміщено у розділ Державна служба статистики -- інше:
S1391101 Заявка про реєстрацію електронного цифрового підпису

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність
Реєстр звітів
Внесено зміни у відображення переліку форм у вікні Створення звіту.
Назву групи Первинні документи змінено на Облікові документи.
Зверніть увагу. Переформовано вміст розділів Облікові документи та Інша звітність. З розділів вилучені документи, що втратили актуальність.
Довідки про складові заробітної плати до Державних органів доступні в розділі Інша звітність - Довідки.
Певні документи (рахунки-фактури, акти тощо) тепер доступні у модулі Звітність - Реєстр первинних документів.

Реєстр первинних документів
У групі Інші (вікно Створення звіту) додано нові шаблони документів:
PD010201 Накладна
PD010202 (припарк. авто) Накладна
PD010203 Накладна
PD010211 Накладна

Адміністрування
Сертифікати
Реалізовано підтримку нового формату сертифікатів АЦСК ІДД ДФС для ФОП, що не містять інформацію про код ЄДРПОУ.

Прийом та обробка пошти
Доопрацьовано процедуру збереження та обробки документів, що отримані по поштовому з'єднанню.
У каталозі incoming додано папку Mail. Під час прийому пошти у папці Mail створюється каталог назва, якого відповідає поштовій скриньці, що вказана у модулі Адміністрування - Параметри системи - Електронна пошта - поле Адреса. У цьому каталозі зберігаються документи, отримані по поштовому з'єднанню.