Оновлення 01.01.024

23.10.2019

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.01.024

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Шаблони первинних документів

У Конструкторі шаблонана вкладці Структура шаблона - Картка підприємства додані поля Код міста (юридичної адреси) та Код міста (фізичної адреси). Поля призначені для відображення кода міста для номерів телефонів, що вказані у відповідних адресах у Картці підприємства.

Адміністрування

Параметри системи - Підпис

Реалізовано окремий комплект підписів для форм «Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними» (J1304901, F1304901). Додано новий розділ Заявка на переміщення, що містить комплекти підписів:

- Директор - Печатка;

- Бухгалтер - Печатка;

- Відповідальна особа - Печатка;

- Директор;

- Бухгалтер;

- Відповідальна особа.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. У формі:

KMDAGP01 Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування - госпрозрахунок

додано нові поля:

- Стратегічний план та Звіт про виконання стратегічного плану;

- Статус - з підключеним довідником для вибору значень, реалізовано контроль на заповнення поля.

2. Змінено контроль по графі 19 для форми, що створена на основі форми SM100603:

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

3. Оновлено контролі:

SI300107 Інвестиційний план ДП (річний)

4. Оновлено контроль на заповнення графи 6 при заповненні однієї із граф: 11, або 12, або 13 форми SM100204:

SD300301 Додаток 3

5. Реалізовано перенесення даних до графи 4 для звіту, створеного у звітних періодах 2020 року:

SD300201 Додаток 2

6. Додано контроль на відповідність графи 10 форми:

SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

рядку 2010 форми SS301011.

7. Додано контроль на відповідність рядка Заборгованість із виплати заробітної плати графа у тому числі простроченої у формі:

SM100524 Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість

графі 10 форми SM100305.

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення полів Проект, Попередній, Уточнений, Зміни значенням з поля Статус звіту, додано контроль на відповідність значень при створенні форми:

KM300107 Фінансовий план підприємства

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

MK918104 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»

Зміни:

Реалізовано перенесення даних з форми S0110012:

MK911012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства