Оновлення 01.01.017

19.08.2019

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.01.017

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Облік акцизного податку

1. Доопрацьовано механізм відправки АН через сервер ДФС. Додано відправку документів:

- Акцизна накладна форми «П» (J1203201, F1203201);

Акцизна накладна форми «С» (J1203401, F1203401).

Реєстр акцизних документів (пальне)/Реєстр акцизних документів (спирт етиловий)

Актуалізовано функцію автоматичного формування запитів стану реєстраціїАН/РК в ЄРАН. Змінено назву команди головного меню для виклику функції на Правка - Запит стану реєстрації АН/РК в ЄРАН.

У відповідних модулях реалізовано формування запитів для документів:

- Акцизна накладна форми «П» (J1203201, F1203201);

- Розрахунок коригування форми «П» (J1203301, F1203301);

Акцизна накладна форми «С» (J1203401, F1203401);

Розрахунок коригування форми «С» (J1203501, F1203501).

Адміністрування

Параметри системи - Документообіг

У вікні налаштувань Адміністрування - Параметри системи - Документообіг змінено назву області налаштувань на Длявідправки Дод.2, АН та РК використовувати. Відправка акцизних документів та Додатків 2 через сервер ДФС налаштовується встановленням опції Сервер ДФС.

Довідники

Господарські одиниці/Акцизні склади

Додано можливість експорту/імпорту даних довідника Господарські одиниці/Акцизнісклади у форматі XML. Експортувати та/або імпортувати дані довідника можна за допомогою відповідних команд головного меню Файл - Експорт - Експорт в XML та/або Файл - Імпорт - Імпорт з XML.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

1. Оновлено файл xsd для форм:

J0299820 Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)

F0299820 Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)

2. Відкориговано контролі та попередження при заповненні форм:

J1203201 Акцизна накладна форми «П»

J1203401 Акцизна накладна форми «С»

F1203201 Акцизна накладна форми «П»

F1203401 Акцизна накладна форми «С»

Інша звітність

Нові форми:

Початок дії - з 01.05.2019 р.; період подання - Рік.:

OBN04001 Реєстр № підготовлених платіжних доручень щодо суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок за об’єкти житлової нерухомості

OBN05001 Реєстр № підготовлених платіжних доручень щодо суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок за об’єкти нежитлової нерухомості

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Обов’язкові контролі на відповідність значень рядків 2000 та 3405 графи 6 рядкам 2070 та 3415 графи 5 замінено на інформаційні повідомлення:

S3000109 Фінансовий план

2. Для звіту пакету PROZVI01:

SS110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

створеного у періодах І - IV квартали та Рік, для всіх рядків граф 3 та 4 реалізовано контролі на рівність значень з формою S0110011.

3. Реалізовано інформаційні контролі по графах 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 із формою SM100505, що створена за попередній рік:

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4. Реалізовано інформаційні контролі по графах 4, 6, 8, 10 із формою SM100703, що створена за попередній рік:

SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Реалізовано розрахунок для рядка 4300 у періодах І квартал, І півріччя, 9 місяців:

UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал