Оновлення 01.01.013

17.07.2019

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.01.013

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр первинних документів

Додано контроль унікальності сертифікатів при підписанні первинних документів, у шаблонах яких налаштовано підписання кількома співробітниками без зазначення ДРФО підписантів (функція Файл - Налаштування комплекту підписів у Конструкторі шаблона). У разі, якщо первинний документ вже підписаний певним сертифікатом співробітника, виконати повторне підписання тим самим сертифікатом неможливо.

Облік акцизного податку

Реалізовано можливість реєстрації контрагентом другого примірника Акцизної накладної форми «П», Акцизної накладної форми «С» та Розрахунків коригування до них у Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Підписання ЕП другого примірника Акцизної накладної і Розрахунків коригування та їх відправку на реєстрацію на боці отримувача можливо виконати, як звичайно, із вікна відкритого документа: за допомогою команд Підписати та Відправити в контролюючий орган.

Реєстр акцизних документів (пальне)

1. Додано можливість створювати документи за допомогою функції Створити:

- Акцизна накладна форми «П» (J1203201, F1203201);

- Розрахунок коригування «П» (J1203301, F1203301);

- Заявка на поповнення/коригування обсягу (J0210901, F0210901);

- Заява про переміщення (J1304901, F1304901).

Реєстр акцизних документів (спирт етиловий)

Додано можливість створювати документи за допомогою функції Створити:

- Акцизна накладна форми «С» (J1203401, F1203401);

- Розрахунок коригування «С» (J1203501, F1203501);

- Заявка на поповнення/коригування залишку СЕ (J0209901, F0209901);

- Заява про переміщення (J1304901, F1304901).

Довідники

Картка підприємства

На вкладці Додатково збільшено розмірність поля Код розпорядника по мережі до 6 символів.

Загальні довідники - РРО

Доопрацьовано інтерфейс вікна введення/редагування даних довідника ПерелікРРО, додано поле:

Ідентифікатор ГО - ідентифікатор господарської одиниці;

Реалізовано можливість обирати значення поля з довідника Господарські одиниці/Акцизні склади.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Додано нові довідники:

Класифікатор типів декларацій;

Класифікатор митних режимів;

Напрям використання пального;

Напрям використання спирту етилового;

Коди операцій.

Довідники підключені у формах акцизних документів нових версій.

2. Внесені зміни у довідник Господарські одиниці/Акцизнісклади:

для поля Реєстраційний номер збільшено максимальну кількість символів до 250;

поле Назва - обов’язкове для заповнення.

3. Оновлено найменування позицій довідника Бюджетний класифікатор.

4. Оновлено Довідник податкових пільгстаном на 01.07.2019 р.

5. Актуалізовано Довідник моделей РРО.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2019 року № 262 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» додано нові бланки, подання - за потреби:

J1203401 Акцизна накладна форми «C»

J1203201 Акцизна накладна форми «П»

J1203501 Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C»

J1203301 Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»

J0209901 Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

J0210901 Заявка на поповнення (коригування) залишку пального

F1203401 Акцизна накладна форми «C»

F1203201 Акцизна накладна форми «П»

F1203501 Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C»

F1203301 Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»

F0209901 Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

F0210901 Заявка на поповнення (коригування) залишку пального

Форми доступні у розділі Облік акцизного податку.

2. Додано новий бланк, подання - за потреби:

J1310502 Реєстраційна заява платника податку

Форма створюється у модулі Звітність - Реєстр звітів.

Зміни:

1. Для зручності користувачів реалізовано можливість створювати документи як у розділі Реєстр звітів, так і у відповідних модулях розділу Облік акцизного податку: Реєстр акцизних документів (пальне) або Реєстр акцизних документів (спирт етиловий):

J1304901 Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними

F1304901 Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними

При створенні (редагуванні) документів, залежно від встановленого поля: Пальне або Спирт етиловий, документи будуть доступні у розділі Реєстр звітів та у відповідному модулі: Реєстр акцизних документів (пальне) або Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) розділу Облік акцизного податку.

2. Додано можливість створювати документ

Ф.№1-АКПС Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів (J1304101, F1304101)

на основі поданих документів:

J1312002 Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

F1312002 Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

за допомогою кнопки на панелі інструментів Програми - Створити Заяву про реєстрацію платника акцизного податку.

Доступно у вікні відкритого документа Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів.

3. Збільшено розмірність поля Реєстраційний номер до 250 символів у формах:

J1311502 Ф.№1-РРОВ Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

J1312502 Ф.№7-РРОВ Заява про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

J1313802 Ф.№4-РРОВ Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

4. Збільшено розмірність поля Адреса місця виробництва пального до 1000 символів у формах:

J1304401 Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

J1404401 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального

J1404701 Витяг з розпорядження

F1304401 Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1404401 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального

F1404701 Витяг з розпорядження

Державна казначейська служба

Нові форми:

Згідно зі змінами, що були внесені наказом Міністерства фінансів України № 123 від 27.03.2019 р. до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 додано нові форми, початок дії - з 01.07.2019, період подання - щомісячно:

F2MD22 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MM22 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MVAL22 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43MD122 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F43MM122 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1MD22 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1MM22 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MD22 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2MM22 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD22 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3MM22 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4MD22 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7MD1S22 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1Z22 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MDS22 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ22 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MM1S22 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1Z22 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MMS22 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ22 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FENERG03 Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2

Держфінмоніторинг

Зміни:

Реалізовано контролі на обов'язкове заповнення полів відповідно до Розділів II, ІІІ, IV «Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу», затвердженої наказом Міністерства фінансів України№24 від 29.01.2016:

M0100108 Ф.№1-ФМ Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу

M0100208 Ф.№2-ФМ Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

M0100408 Ф.№4-ФМ Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Відкрито для редагування форми:

SS100113 Ф1. Баланс

SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

2. При створенні форми у квартальних періодах додано:

контролі по рядках 6000 - 6080, 5020, 5030, 5040, 5110 і 5220 графи 5;

для періодів ІІ - IV квартали додано розрахунок значень графи 6 як різниці значень графи 4 поточного звіту та графи 4 звіту за попередній період:

S3000309 Показники виконання фінансового плану

3. Додано контроль для рядків 2070 та 3415 граф 3 та 5:

S3000109 Фінансовий план

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

Згідно зі змінами, що були внесені наказом Міністерства фінансів України № 123 від 27.03.2019 р. до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 додано нові форми, початок дії - з 01.07.2019, період подання - щомісячно:

K7MD1S22 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MD1Z22 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MDS22 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ22 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Для форми:

MOU00309 Показники виконання фінансового плану

у квартальних періодах реалізовано:

контролі по рядках 6000 - 6080, 5020, 5030, 5040, 5110 і 5220 графи 5;

розрахунок для рядків 6000-6080 графи 7 Відхилення розділу VI таблиці Основні фінансові показники;

розрахунок для рядків 6000-6080 графи 8 Виконання, % розділу VI таблиці Основні фінансові показники;

можливість експорту форми в Excel.

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Згідно зі змінами, що були внесені наказом Міністерства фінансів України № 123 від 27.03.2019 р. до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 додано нові форми, початок дії - з 01.07.2019, період подання - щомісячно:

FS41MD22 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42MD22 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43MD22 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44MD22 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z22 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7MDS22 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ22 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FZNVK04 (для ДПА) Інформація про надходження, використання коштів загального фонду та залишок невикористаних асигнувань

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1. Встановлено дату закриття форми 30.06.2019 р.:

UOP90902 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

2. Внесено зміни у формули розрахунку коефіцієнтів: Розрахунок коефіцієнту покриття, Розрахунок коефіцієнту фінансової стійкості:

UOP07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

За узгодженням з КМДА закрито форми пакету KMDABK02. Дата закриття 31.05.2019:

KMD10020 Додаток 10 Пояснювальна записка

KMD11020 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KMD15020 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KMD16020 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KMD17020 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

KMD19020 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

KMD21Z20 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD21S20 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD22020 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

KMD23Z20 Додаток 23 (заг. ф.) (держ .бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD23S20 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMM23S20 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMM23Z20 Додаток 23(заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD24S20 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD24Z20 Додаток 24(заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD25020 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KMD27020 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуд

KMD09020 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

Зверніть увагу! При створенні нового пакету та копіюванні існуючого пакету, створеного у попередній версії програми, форми не відображатимуться.